Point.

Hvordan optjener jeg point?

Du optjener point på dit Company Ride hver 30. dag.

Hvad kan mine point bruges til?

Du optjener point på dit Company Ride, som du i fremtiden kan bruge delvist som betaling for leje af et Special Ride.

Kan mine point udløbe?

Dine point udløber aldrig, så længe du er medlem. Hvis du melder dig ud af Dribe, vil dine point blive slettet.

Hvis du ikke længere skal have firmabil hos Dribe men i stedet vælger at abonnere på Everyday Ride, sørger vi for at overflytte dine point til din private profil, hvor optjente point også tæller med til dit medlemsniveau.