Betingelser for deltagelse i Dribers Club

1. Generelt.

 • 1.1 Dette loyalitetsprogram og servicen Dribe leveres af selskabet DRIBE A/S, Turbinevej 9, 2860 Søborg, CVR-nr. 38 72 91 44.
 • 1.2 Disse betingelser (“Betingelserne”) gælder for Dribes loyalitetsprogram (“Dribers Club”) for Dribe at Work medlemmer. Når du tilmelder dig Dribers Club, accepterer du samtidig Betingelserne. Vi opfordrer dig til at læse Betingelserne grundigt igennem, inden du tilmelder dig Dribers Club.
 • 1.3 Hvis DRIBE A/S foretager væsentlige ændringer i Betingelserne vil det blive varslet via individuel kommunikation, fx via e-mail eller sms. Væsentlige ændringer skal varsles overfor dig med et varsel på mindst 30 dage. Du har altid mulighed for at opsige dit medlemskab af Dribers Club, jf. punkt 2.5.
 • 1.4 Din tilmelding til Dribers Club er gratis, og der er ingen krav om betaling for at deltage.
 • 1.5 Mulighederne for at optjene point i Dribers Club er nærmere beskrevet nedenfor i punkt 3.
 • 1.6 Du skal ikke betale særskilt for optjeningen af point i Dribers Club. Dribers Club er ikke omfattet af reglerne i betalingstjenesteloven.
 • 1.7 Du kan ikke kontantindløse point, som du optjener i Dribers Club, og de optjente point kan udelukkende bruges til de formål, der er beskrevet nedenfor i punkt 4.

2. Deltagelse.

 • 2.1 Din deltagelse i Dribers Club er personlig, og kan derfor ikke overdrages til andre, ligesom dine optjente point kun kan bruges af dig selv.
 • 2.2 Du kan kun deltage i Dribers Club, hvis du har et aktivt Dribe medlemskab.
 • 2.3 Din deltagelse i Dribers Club ophører automatisk, hvis dit Dribe medlemskab ophører. Herudover kan Dribe A/S opsige din deltagelse i Dribers Club ved alle former for misbrug. Hvis din deltagelse i Dribers Club ophører, mister du de optjente point, uanset hvad der er årsag til, at din deltagelse ophører. Ændring af medlemskab fra Dribe at Work til Dribe eller omvendt, anses ikke som et ophør.
 • 2.4 Du forpligter dig til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til dine oplysninger, således at de ikke kan misbruges.
 • 2.5 Du kan til enhver tid vælge ikke længere at deltage i Dribers Club ved at opsige dit medlemskab via Dribe applikationen.
 • 2.6 Hvis du vælger ikke længere at deltage i Dribers Club, mister du dine optjente point samt eventuelle belønninger relateret til dit loyalitetsniveau.

3. Optjening af point.

 • 3.1 Når du deltager i Dribers Club, har du mulighed for at optjene point, hvis du i en periode er Dribe medlem, ligesom du kan optjene point ved at leje af Dribes ”Company Rides” køretøjer.
 • 3.2 Point optjenes:
  • 3.2.1 Efter hver betalte 30 dages lejeperiode af et Company Ride køretøj. Antallet af point afhænger af hvilket Company Ride køretøj, som du har lejet. Du kan i din lejeaftale se, hvor mange point du konkret optjener. Hvis du returnerer dit Company Ride køretøj midt i perioden, vil du modtage en forholdsmæssig (daglig) allokering af point for de dage, hvor du har anvendt og betalt for køretøjet, inden du returnerer det. I bindingsperioden optjener du dog point for alle betalte dage.
 • 3.3 Vi gør opmærksom på, at der kan gå op til 3 dage, før dine point registreres.
 • 3.4 Opsparede point vil ikke udløbe, så længe du deltager i Dribers Club.
 • 3.5 Du kan se dine optjente point på Dribe applikationen.

4. Brug af point.

 • 4.1 Du kan altid se, hvad du kan bruge dine point til inde på Dribe applikationen. Du opfordres til at gennemgå oplysningerne her, inden du bliver medlem af Dribers Club. Vi vil løbende udbygge Dribers Club og dine muligheder for at betale med optjente point.
 • 4.2 Optjente point kan ikke kombineres med eller overføres til andre medlemskonti. Point kan ikke sælges, overdrages eller på anden måde omveksles til kontanter.
 • 4.3 Det er ikke muligt at betale med en blanding af point og penge. Det vil sige, at du skal have optjent nok point til at betale den fulde pris for det køretøj, du vil leje eller for det pågældende produkt, før du kan anvende dine point som betaling.

5. Ansvarsbegrænsning.

 • 5.1 Dribe A/S er ikke ansvarlig for systemfejl eller driftsforstyrrelser i forbindelse med brugen af Dribes service eller Dribers Club eller eventuelle konsekvenser af sådanne. Dribe A/S er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af udelukkelse, ændring eller opsigelse eller på anden måde i forbindelse med din deltagelse i Dribers Club med undtagelse af ansvar, der reguleres af ufravigelig lovgivning.
 • 5.2 Dribe A/S forbeholder sig ret til at korrigere i dine point, såfremt der er tale om tekniske fejl, systemfejl eller personlige fejl, der har medført, at du har fået færre eller flere point end berettiget.

6. Gældende lov.

 • 6.1 Enhver uenighed, ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå, eller som gælder Betingelserne eller din deltagelse i Dribers Club, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl.

7. Brug af persondata.

8. Yderligere information om ordningen.

 • 8.1 Hvis du har spørgsmål om Dribers Club, bedes du kontakte Customer Care på atwork@dribe.dk.