Medlemsbetingelser

1. Generelt.

 • 1.1 Servicen Dribe leveres af selskabet DRIBE A/S, Turbinevej 9, 2860 Søborg, CVR-nr. 38 72 91 44.
 • 1.2 Disse betingelser (”Medlemsbetingelserne”) gælder for dit Dribe at Work medlemskab. Når du opretter dit Dribe at Work medlemskab, vil du samtidig blive bedt om at acceptere Medlemsbetingelserne. Vi opfordrer dig til at læse Medlemsbetingelserne grundigt igennem, inden du opretter dig som medlem.

2. Dribe at Work Medlemskab.

 • 2.1 Dribe er en digital brugerplatform, der leverer leje af firmabiler på medlemsskabsbasis. Når du opretter et Dribe at Work medlemskab, får du adgang til at leje firmabiler på Dribe applikationen, og du får adgang til på en nem og fleksibel måde at udskifte dit din firmabil efter dine konkrete behov.
 • 2.2 Du kan kun få adgang til at leje firmabiler via Dribe at Work applikationen, hvis du har et gyldigt medlemskab.
 • 2.3 Du kan oprette et Dribe at Work medlemskab, hvis du er (i) minimum 26 år gammel, (ii) er i besiddelse af et gyldigt kørekort i kreditkort størrelse, (iii) har et dansk CPR-nummer, (iv) har en dansk folkeregisteradresse, og (v) er i besiddelse af et gyldigt Visa (Visa eller Visa/Dankort), Mastercard kreditkort, eller American Express kreditkort, der er udstedt af din arbejdsgiver.
 • 2.4 Når du opretter dig som Dribe at Work medlem, giver du DRIBE A/S tilladelse til at verificere de personoplysninger, som du har indtastet, og oplysningerne sammenholdes efterfølgende med dit NemID, som anvendes til digital bekræftelse af, at du accepterer oprettelsen af Dribe at Work medlemskabet.
 • 2.5 Du må udelukkende anvende dine egne oplysninger ved oprettelse af dit medlemskab, og dit login til Dribe at Work applikationen er personligt og må kun benyttes af dig. I tilfælde af uautoriseret brug hæfter du og din arbejdsgiver for eventuelle gebyrer og forbrug samt eventuelle følgeomkostninger forbundet med den uautoriserede brug.
 • 2.6 Du er forpligtet til at sikre, at alle dine medlemsoplysninger til enhver tid er opdaterede, herunder dine kontaktinformationer, og du kan til enhver tid opdatere dine medlemsoplysninger i Dribe applikationen.
 • 2.7 Når du har oprettet et Dribe at Work medlemskab, kan du leje firmabiler indenfor kategorien “Company rides” og du får også mulighed for at deltage i loyalitetsprogrammet ”Dribers Club”.
 • 2.8 Du kan reservere den firmabil, som du ønsker at leje, inde på Dribe at Work applikationen, når du har et gyldigt Dribe at Work medlemskab.
 • 2.9 Når du lejer en firmabil, indgår du på vegne af din arbejdsgiver en lejeaftale med DRIBE A/S vedrørende brugen af firmabilen. Det fremgår bl.a. af lejeaftalen, hvilken firmabil der er tale om, hvor lang lejeperioden er, og hvad din arbejdsgiver skal betale for at leje firmabilen. Inden indgåelsen af lejeaftalen har du mulighed for at vælge afhentnings- og afleveringssted blandt DRIBE A/S’ ud- og afleveringsfaciliteter.
 • 2.10 Du kan kun udtage en firmabil ad gangen i kategorien Company Ride. Det betyder, at du først kan afhente et nyt Company Ride, når du har afleveret det Company Ride, som du har i brug. Du kan imidlertid godt bestille en ny firmabil inde på Dribe applikationen, inden du har foretaget aflevering af den firmabil, som du har i brug.

3. Ikrafttrædelse og ophør.

 • 3.1 Dit Dribe at Work medlemskab træder i kraft den dag, hvor du opretter og registrerer dig som medlem.
 • 3.2 Du kan til en hver tid opsige dit Dribe at Work medlemskab under forudsætning af, at din firmabil er returneret til DRIBE, og at du ikke har nogle udestående ordrer på lejebiler.
 • 3.5 Du opsiger dit Dribe at Work medlemskab inde på Dribe at Work applikationen.
 • 3.6 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Medlemsbetingelserne, indgåede lejeaftale(r), betingelser for Dribers Club eller brugerbetingelser for Dribe applikationen kan DRIBE A/S ophæve dit medlemskab uden varsel.
 • 3.7 DRIBE A/S kan i øvrigt opsige dit medlemskab med 30 dages varsel.

4. Betaling.

 • 4.1 Når du registrerer dig som Dribe at Work medlem, skal du samtidig registrere et gyldigt Visa, Mastercard kreditkort eller American Express kreditkort på Dribe at Work applikationen udstedt af din arbejdsgiver, der kan anvendes til betaling af dit Company Ride. Det kreditkort, der anvendes, skal have en udløbsdato, der ligger efter udløbet af lejeperioden. Du er indforstået med, at Dribe trækker betalingen på Visa delen, hvis du har et kombineret Visa/Dankort. Når der er sket betaling med dit kort, modtager din arbejdsgiver en faktura.
 • 4.2 Hvis betalingen på dit kreditkort fejler, benyttes det firmakreditkort den Dribe at Work ansvarlige hos din arbejdsgiver har registreret.
 • 4.5 Der kan alene anvendes danske kreditkort som betalingsmiddel. Du er forpligtet til at sikre, at kortet er aktivt, når du opretter dig som Dribe at Work medlem og registrerer dit kreditkort. Ved udskiftning af dit kreditkort er du forpligtet til at oplyse os om de nye kortoplysninger til anvendelse ved kommende betalinger.

5. Ændringer i Medlemsbetingelserne.

 • 5.1 DRIBE A/S forbeholder sig retten til at ændre Medlemsbetingelserne løbende, pr. email.

6. Brug af persondata og markedsføring.

7. Oplysningspligt.

 • 7.1 Du har pligt til at oplyse DRIBE A/S om ændringer af e-mail, telefonnummer og det til Medlemskabet tilknyttede kreditkort. Du skal registrere ændringerne på Dribe at Work applikationen.
 • 7.2 DRIBE A/S’ kommunikation med dig, herunder varsling om ændringer, anses for at være kommet frem til dig, når varslingen sker ved i Dribe at Work applikationen og eftersendt til dig pr. e-mail eller sms.

8. Klager.

 • 8.1 Du kan klage over Dribes services eller forhold vedrørende dit medlemskab ved at rette skriftlig henvendelse via complaint@dribe.dk.

9 Lovvalg.

 • 9.1 Enhver uenighed, ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå, eller som gælder Medlemsbetingelserne eller dit medlemskab hos Dribe, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor du har bopæl.

10. Yderligere information.

 • 10.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende dit Dribe at Work medlemskab, kan du kontakte Dribe Customer Care på atwork@dribe.dk.