Leasing af firmabil: Din guide til regler, priser, fordele og ulemper.

Overvejer din virksomhed, om I kan finansiere jeres bilflåde på en mere hensigtsmæssig måde, end I gør lige nu?

Så har I helt sikkert overvejet leasing af firmabiler.

Erhvervsleasing af firmabiler har nemlig rigtig mange fordele. Samtidig kan erhvervsleasing være et ret forvirrende område med mange og ikke mindst skiftende regler. For at give jer det fulde og opdaterede overblik har vi samlet de vigtigste informationer om leasing af firmabiler her på siden.

I kan blandt andet blive klogere på:

God læselyst.

Hvad er erhvervsleasing?

Erhvervsleasing af firmabiler minder på mange måder om leasing af privatbiler. Ved erhvervsleasing er det blot virksomheder – i stedet for privatpersoner – som betaler den månedlige ydelse for at have brugsret over bilen.

Ved erhvervsleasing ejer virksomheden ikke de leasede biler, men betaler faste månedlige ydelser for at have brugsret over dem. Afhængigt af hvordan leasingaftalen er struktureret – operationel leasing eller finansiel leasing – er service, dækskifte, grøn ejerafgift m.m. inkluderet i den samlede ydelse.

Hvis den leasede bil er en såkaldt fri bil for en medarbejder, betyder det, at medarbejderen må bruge bilen privat. Medarbejderen skal beskattes af bilens værdi. Beskatningen foregår over medarbejderens løn.

Bruges bilen udelukkende i erhvervsmæssig sammenhæng, beskattes medarbejdere ikke af bilens værdi, og virksomheden kan trække momsen fra, og den månedlige ydelse til leasing er fuldt skattefradragsberettiget.

Hvorfor lease firmabiler?

Det kan være håndværksvirksomheder, som tilbyder leasede firmabiler til deres håndværkere, eller virksomheder med sælgere og konsulenter på vejene.

Små, mellemstore og store virksomheder kan alle drage fordel af erhvervsleasing. Når virksomheder leaser firmabiler, er det typisk for at opnå følgende fordele:

 • Bekvemt: Det er nemt. Service og vedligeholdelse er inkluderet i prisen, og I slipper for besværet med selv at skulle sælge bilen.
 • Budgetsikkerhed: I har det fulde overblik over udgifter til virksomhedens bilflåde.
 • Fleksibilitet: I får en fleksibel bilflåde med adgang til de nyeste og mest miljøvenlige modeller.
 • Likviditet: I undgår at binde store dele af virksomhedens kapital til bilflåden.

Varighed af leasingperioden

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på længden af leasingperioden.

Traditionel erhvervsleasing opererer med leasingaftaler af 36-48 måneders varighed.

De lange leasingperioder kan være et problem, for I skal betale et større engangsbeløb, hvis I får brug for at komme ud af leasingaftalerne før tid. Og det kan være svært for virksomheder og medarbejdere at forudsige deres kørselsbehov og kørselsmønstre tre-fire år ud i fremtiden.

Kortere leasingaftaler med Dribe at Work

Kortere leasingperioder er en af de vigtigste grunde til, at Dribe at Work kan tilbyde en attraktiv leasingmodel for mange virksomheder.

Hos Dribe at Work varer leasingperioderne helt ned til ni måneder. Det betyder, at virksomheden kun skal overskue deres kørselsbehov ni måneder frem i tiden. Og hvis behovet for den leasede bil pludselig forsvinder, har virksomhed og medarbejder kun få måneder tilbage af aftalen.

Genberegning af beskatningsgrundlaget

Loven om genberegning af beskatningsgrundlaget for firmabiler har gjort længden af leasingperioderne til noget, I skal være endnu mere opmærksomme på.

Loven om genberegning betyder, at bilens markedsværdi – og dermed beskatningsgrundlag – genberegnes, fire måneder efter leasingaftalen træder i kraft. Jeres medarbejdere kan derfor risikere at stå med en væsentligt dyrere leasingaftale på hænderne – i helt op til 44 måneder – uden at have nogen anden udvej end at betale sig ud af leasingaftalen.

Husk: Kortere leasingaftaler sikrer større fleksibilitet og budgetsikkerhed for virksomhed og medarbejdere.

Hvad er reglerne for firmabil?

Reglerne for leasede firmabiler varierer alt efter, hvilken type leasing der er tale om:

 • Frie biler: En fri bil er leaset af virksomheden, men knyttet til én bestemt medarbejder og bruges af medarbejderen til både erhverv og i private sammenhænge.
 • Biler udelukkende til erhvervsbrug: Det vil sige biler, som virksomheden leaser, og som udelukkende bruges i erhvervssammenhæng. Bilerne er leaset af virksomheden, men ikke knyttet til nogen bestemt medarbejder og bruges aldrig privat.

Reglerne for bilerne, som udelukkende bruges i sammenhæng med erhverv, er enkle at holde styr på: Virksomheden kan trække momsen fra, og den månedlige ydelse til leasing er fuldt skattefradragsberettiget. Medarbejderen skal ikke beskattes af bilens værdi. Det er til at forholde sig til.

Frie biler er dog en langt mere udbredt model, og her er reglerne en anelse mere komplicerede.

Fri bil: Regler for virksomheden

 • Aftalen: Det er fortsat virksomheden, som indgår leasingaftalen på bilerne med leasingselskabet.
 • Brugsret: Virksomheden betaler en månedlig ydelse for at have brugsret over bilen.
 • Moms: Virksomheden opnår momsfradrag, hvis mindst 10 pct. af bilens kørsel foregår i forbindelse med erhverv, og leasingkontrakten gælder for en periode på mindst seks måneder.

Fri bil: Regler for medarbejderen

 • Beskatning: Brugeren af bilen skal beskattes af bilens værdi. Det har ingen betydning for beskatning, hvor meget medarbejderen kører i den leasede firmabil.
 • Kørselsfradrag: Medarbejderen kan ikke få kørselsfradrag, hvis han eller hun kører rundt i en fri bil.
 • Medarbejderen bliver beskattet for den dyreste model: Hver måned bliver medarbejderen beskattet af den dyreste bil, vedkommende har haft til rådighed på noget tidspunktet i løbet af måneden. Hvis medarbejderen skifter til en dyrere model, er det altså en god idé at eksekvere skiftet tidligt på måneden.

Hvordan udregnes den leasede firmabils beskatningsgrundlag?

Beskatningsgrundlaget er 25 pct. af bilens værdi op til 300.000 kroner og 20 pct. af resten. Virksomheder skal være opmærksomme på, at bilens beskatningsgrundlag udregnes på baggrund af minimum 160.000 kroner. Uanset om bilens reelle værdi er under 160.000 kroner.

Hvis en medarbejder kører i en firmabil til en værdi af 400.000 kroner, så er bilens årlige beskatningsgrundlag 25 pct. af 300.000 kroner (det er 75.000 kroner) + 20 pct. af de sidste 100.000 kroner (det er 20.000 kroner).

Bilens samlede beskatningsgrundlag lander altså på 95.000 kroner. Det betyder, at medarbejderen hver måned bliver beskattet af 7.916 kroner for sin firmabil, hvilket med en marginalskat på 60 pct. bliver 4.749 kroner.

Hvad koster det at lease en firmabil?

Prisen for at lease en firmabil afhænger af den specifikke model, og den aftale I kan indgå med leasingselskabet.

Ovenstående havde I sikkert regnet ud, så lad os komme med et konkret eksempel på, hvad det omtrent koster at lease en firmabil. Og her taler vi total cost of ownership (TCO):

Bilen: Volkswagen Passat Variant Elegance PLUS 2.0 TDI 150

Inklusiv:

 • Service og vedligeholdelse
 • Forsikring
 • Glasskadedækning
 • Sommer- og vinterdæk inkl. dækskifte og -opbevaring
 • Grøn ejerafgift
 • Vejhjælp
 • Kørselsbehov: 30.000 kilometer om året

Virksomhedens månedlige TCO (total cost of ownership): Omkring 5.500 – 5.999 kroner eksklusiv moms afhængigt af leasingaftalen.

Operationel eller finansiel leasing?

Ovenstående priseksempel er baseret på modellen for operationel leasing af firmabil.

Ved operationelle leasingaftaler – som er de mest populære leasingaftaler på det danske marked – er service og vedligeholdelse, forsikring m.m. inkluderet i den månedlige ydelse. Samtidig er bilens restværdi garanteret, for leasingselskabet er ansvarlig for videresalget af bilen, når leasingaftalen er udløbet. Virksomhederne skal altså ikke bekymre sig om, hvordan bilens markedsværdi udvikler sig i løbet af leasingperioden.

Ved finansielle leasingaftaler betaler virksomheden for at have brugsret over bilen, men service og vedligeholdelse, forsikring m.m. og garanteret restværdi er ikke inkluderet i ydelsen. Virksomheden står selv for at afsætte bilen efter endt leasingperiode.

Operationel eller finansiel leasing: Hvad er bedst?

Finansielle leasingaftaler har en lavere månedlig ydelse end operationelle leasingaftaler, men det er vigtigt at være opmærksom på TCO (total cost of ownership). Afhængigt af udgifter til service, og jeres evne til at hente samme restværdi som leasingselskabet, kan den finansielle leasingaftale ende med at være dyrere end den operationelle leasingaftale.

De fleste virksomheder foretrækker operationel leasing. Det er den leasingmodel, som tilbyder lige præcis det, mange virksomheder og medarbejdere sætter pris på ved erhvervsleasing: Brugsret over en god og ny bil. Med budgetsikkerhed og uden bekymringer.

Hvordan sammensættes prisen for leasing af firmabil?

Når leasingselskabet sammensætter prisen for en firmabil, er det hovedsageligt tre faktorer, der regnes på:

 • Kørselsbehov: Hvor mange kilometer skal bilen køre om måneden?
 • Serviceomkostninger: Kørselsbehovet giver leasingselskabet et udgangspunkt for at kunne beregne samlede udgifter til værksted, dækskifte, forsikring, service i almindelighed m.m.
 • Restværdi: Det hele leder hen til den altafgørende restværdi: Hvad kan leasingselskabet tjene på bilen, når leasingaftalen med jeres virksomhed er ophørt?

Restværdien er det helt centrale element i prissammensætningen for en leaset firmabil.

I skal være opmærksomme på, at nogle modeller taber mere værdi end andre. Derfor kan det i nogle tilfælde betale sig for virksomheder at vælge en dyrere bil med en højere restværdi end en billigere model med lavere restværdi. Igen handler det om at se på total cost of ownership.

Jo større værditab desto relativt mere skal I som virksomhed betale for en leaset firmabil.

Fordele og ulemper ved erhvervsleasing af firmabil.

Fordele

 • Budgetsikkerhed
 • Garanteret restværdi
 • Styrket likviditet
 • Skatte- og momsfradrag
 • Adgang til nye biler
 • Strømlinet bilpolitik

Ulemper

 • Manglende fleksibilitet: Gør sig især gældende ved standard løbetider på 36-48 måneder
 • Dyrt at komme ud af leasingkontrakter
 • Genberegning af beskatningsgrundlaget efter fire måneder
 • Bilerne er ikke virksomhedens aktiv

Dribe at Work vs. traditionel erhvervsleasing

Flere af de ulemper og fordele, vi beskriver i det ovenstående afsnit, gør sig også gældende med Dribe at Work.

Faktisk minder Dribe at Work og traditionel erhvervsleasing meget om hinanden.

Der er dog to store forskelle på Dribe at Work og traditionel leasing af firmabiler:

 • Dribe at Work er mere fleksibelt end traditionel leasing
 • Dribe at Work er mere digitaliseret end traditionel leasing

Hvad betyder det for jer?

 • Fleksibilitet: Dribe at Work opererer med leasingaftaler af ni måneders varighed. Standard erhvervsleasing varer 36-48 måneder. De kortere leasingperioder betyder, at det bliver nemmere for virksomheder at vælge biler, der passer til lige præcis deres behov. Virksomhederne skal nemlig kun være i stand til at forudse deres kørselsbehov ni måneder ud i fremtiden. Virksomhederne kan også meget hurtigere komme ud af leasingaftaler, hvis de har brug for det. Eksempelvis på grund af genberegning af beskatningsværdien.
 • Digital erhvervsleasing: Dribe at Work er opbygget omkring Dribe at Work-mobilappen. Mobilappen tilpasses den enkelte virksomheds bilpolitik og den enkelte medarbejders budgetgrænse. Med Dribe at Works digitale platform bliver virksomhedens bilpolitik automatisk implementeret, og budgetgrænserne overholdes automatisk. Mobilappen er indrettet, så medarbejderne kun kan se det, der betyder noget for dem: Beskatningsgrundlaget og bilens egenskaber. I slipper for, at medarbejdere sigter efter deres budgetgrænse, og derfor bliver jeres samlede udgifter holdt nede.

Ligheder mellem Dribe at Work og traditionel erhvervsleasing

Ved begge modeller er følgende inkluderet i prisen:

 • Service- og reparationsaftale
 • Forsikring
 • Glasskadedækning
 • Vejhjælp
 • Grøn ejerafgift
 • Sommer- og vinterdæk
 • Inkl. dækskifte og -opbevaring

Konklusion:

Dribe at Work og traditionel erhvervsleasing minder om hinanden.

Største forskel er, at du med Dribe at Work får ekstra:

 • Budgetsikkerhed
 • Fleksbilitet
 • Frihed til at vælge ny bil hvert år