Privatlivspolitik for Dribe A/S

Sidst opdateret: 09/07/2021

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med Dribe applikationen (“Applikationen”) og levering af Dribes ydelser.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

CFCO A/S under binavnet Dribe A/S CVR-nr: 38 72 91 44

Turbinevej 9
2860 Søborg, Danmark

Email: info@dribe.dk

2. Indledning

Det er vigtigt for Dribe A/S, at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt.

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig Dribes services igennem Dribe applikation (”Applikationen” eller “App’en”).

”Du” er den person, der er oprettet som bruger i App’en, er registreret som bruger af Dribe, eller den lejer eller registrerede fører, der har rådighed over bilen i lejeperioden.

Når du registrerer dig som bruger af App’en, lejer en bil, registreres som fører eller er i kontakt med os på anden vis, registrer vi en række personoplysninger om dig. Derudover er de biler, som vi udlejer monteret med en fysisk boks (en OBD enhed), der opsamler og sender data fra bilen til Dribe. Læs hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger nedenfor.

3. Beskrivelse af behandlingen

I det følgende beskrives behandlingsområder ud fra samme struktur: formål, kategorier af personoplysninger, kilder, behandlingsgrundlag, modtagere og opbevaring.

3.1 Oprettelse af brugerprofil, og almindelig brug af App’en

Formål

 • Oprettelse af brugerprofil og indsamling af stamdata:
  Oprettelse af din brugerprofil, sådan at du kan bruge App’en, og vi kan kommunikere med dig om App’en.
 • Optimering af brugeroplevelse i App’en:
  Personoplysninger indsamles ved din brug af App’en. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen i App’en – læs mere i vores cookie-politik
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester – læs mere i vores cookie-politik.
 • Autentifikation af bruger:
  Vi behandler biometriske oplysninger om dig, når transaktioner autoriseres i App’en ved aflæsning af biometri.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, adgangskode til Dribe-profil, Facebook-konto, hvis log-in med Facebook.
  • Data om brug af app (se cookie-politik)
 • Følsomme oplysninger:
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Facebook, hvis log-in med Facebookkonto.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til ovenstående formål på baggrund af følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Legitime interesse
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne behandle personoplysninger med henblik på at målrette og udsende markedsføring, og for at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor. Vi behandler dine stamoplysninger, så længe du har en bruger-profil i App’en. Hvis du lukker din brugerprofil, så slettes alle oplysninger om dig indenfor 6 måneder.

3.2 Marketing og konkurrencer

Formål

 • Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbreve
  Vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, og når vi skal udsende nyhedsbreve til dig.
 • Afholdelse af konkurrencer Vi behandler dine personoplysninger, når du deltager i konkurrencer, hvor vores ydelser indgår i præmien.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, nationalitet, postnummer og øvrige oplysninger du giver os ifm. konkurrencen.
  • Oplysninger om produkter ift. konkurrencer: Stelnummer, registreringsnummer og øvrige tekniske oplysninger om den overrakte præmie.
 • Følsomme oplysninger
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Tredjepartscookies

Behandlingsgrundlag
Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (samtykke)
 • Legitime interesser
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne behandle personoplysninger med henblik på at udsende markedsføring). Selve udsendelse af direkte markedsføring sker på baggrund af dit samtykke efter markedsføringsloven.

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Vi behandler dit navn og e-mailadresse, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger til dette formål. Selve samtykkeerklæringen opbevares dog i op til 2 år fra tilbagekaldelse af samtykke.
 • Vi behandler dine personoplysninger, indtil konkurrencen er afholdt og op til tre måneder efter udgangen af præmiens løbetid.

3.3 Brugerkonto hos Dribe

Formål

 • Oprettelse og administration af brugerkonto:
  Personoplysninger anvendes til at oprette og administrere din brugerkonto hos Dribe, og med henblik på, at du kan få adgang til Dribers Garage.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.
 • Servicemeddelelser:
  Personoplysninger kan anvendes til at udsende servicemeddelelser, varsler og andre ændringer.
 • Kreditvurdering:
  Personoplysninger indsamles i visse tilfælde med henblik på at foretage en kreditvurdering i forbinde med kontooprettelse.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kørekortnummer og foto på kørekort, NemID, kreditkortoplysninger, betalingsadresse, herunder oplysninger om navn, adresse, vejnavn, postnummer og by, oplysninger om skadefri kørsel, alder, CPR-nummer, CPR-adresse, og Dribe-pinkode.
  • Oplysninger om registrering i kreditoplysningsbureau (kun i forbindelse med kontooprettelse).
 • Følsomme personoplysninger
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
 • Det Centrale Motorregister.
 • Kreditoplysningsbureauer.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Retlig forpligtelse
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c. (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger i visse tilfælde af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører og bogføringsloven)
 • Legitime interesse
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at behandle personoplysninger med henblik på at kunne målrette og udsende markedsføring, samt for at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.); og at kunne tilbyde dig betalings- og kreditvilkår, der er tilpasset din økonomiske situation)
 • Samtykke
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (CPR-nummer og andre personoplysninger til brug for udførelse af kreditvurdering, indhentes på baggrund af dit forudgående samtykke)

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Personoplysninger som indsamles i forbindelse med oprettelse af medlemskab hos Dribe opbevares så længe du har en bruger og i op til 6 måneder herefter.
 • Personoplysninger som indgår i kommercielle dokumenter og transaktioner, herunder ordrer og betalinger, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.
 • Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.

3.4 Oprettelse og administration af lejeforhold

Formål

Når du er oprettet som bruger af Dribe, og lejer en bil behandles der personoplysninger til følgende formål:

 • Indgåelse af lejekontrakt
  Vi behandler personoplysninger om dig, og en evt. registreret fører, for at vi kan udarbejde og indgå lejeaftalen om udlejning af bilen med dig.
 • Administration af vores forhold til dig som lejer:
  Personoplysninger anvendes til at identificere dig som lejer, forebygge svindel, kommunikation med dig og administration af lejekontrakt. I det omfang du har registreret en co-driber til det lejede køretøj, så vil vi også registrere en række stamoplysninger om Føreren.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, kørekortnummer, billede af dit ansigt og foto af kørekort samt GPS-position for pick-up lokation.
  • Stamoplysninger om den udlejede bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.
  • Betalingsoplysninger, herunder kun navn på kreditkortindehaver

   Vi bemærker, at vi er forpligtede i henhold til lovgivningen og at du er kontraktuelt forpligtet til at oplyse om en lang række af ovenstående personoplysninger. Konsekvenserne af ikke at give en række af personoplysningerne med henblik på at kunne oprette lejeforholdet, vil være at aftale om leje ikke kan indgås.
 • Følsomme personoplysninger
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt).
 • Retlig forpligtelse
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c. og databeskyttelseslovens § 11
  (Nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os. Den retlige forpligtelse følger af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører og påkræver indhentelse af kørekort, hvorfra CPR-nummer kan være synligt)
 • Legitime interesse
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at forebygge eventuel kreditkortsvindel, verificere, at du er den du udgiver dig for at være, udsende meddelelser, at kunne behandle personoplysninger med henblik på at målrette og udsende markedsføring, og for at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)
 • Samfundet interesse
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e (Samfundets interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende)

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, advokater, offentlige myndigheder, revisorer, domstole og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Vi opbevarer stamoplysninger om dig, så længe du har en bruger. Vi gemmer oplysningerne i op til 6 måneder efter opsagt brugerkonto.
 • Personoplysninger som indgår i kommercielle og juridiske dokumenter mv. med dig, opbevarer vi så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter. Selve lejeaftalen opbevares dog i mindst 5 år i overensstemmelse med bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.
 • Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører.
 • Vi gemmer ikke telefonens GPS-position for pick-up lokation.
 • Vi opbevarer stamoplysninger om den lejede bil, så længe så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter.

3.5 Levering af Dribes ydelser

Formål

 • Levering af en ydelse, som du har anmodet om:
  Vi indsamler personoplysninger om dig ved din almindelige brug af den udlejede bil for at kunne levere udlejningsydelsen.
 • Indkaldelse af den lejede bil til service:
  Vi indsamler tekniske oplysninger om bilen, herunder oplysninger om bilens status for at vi kan indkalde bilen til service.
 • Håndhævelse af forretningsbetingelser:
  Vi behandler oplysninger ved din almindelige brug af det lejede køretøj for at kunne håndhæve vores forretningsbetingelser, herunder videresende parkeringsafgifter, fartbøder mv. samt ved misligholdelse af lejeaftalen.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores ydelser, og videreudvikling af vores ydelser.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Stamoplysninger om den udlejede bil, herunder mærke, årgang, model og stelnummer.
  • Tekniske data om den lejede bil, herunder informationer om bilens udstyr og konfiguration. Oplysninger fra OBD boksen, samt GPS position ved manglende aflevering af bilen. Se punkt 8 (bilaget) vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe.
 • Følsomme personoplysninger
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Oplysninger om parkeringsafgift, fartbøder eller andre lovovertrædelser.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra bilen
 • Offentlige Myndigheder

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Legitime interesser
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne videreudvikle Dribes ydelser.)
 • Berettiget interesse
  Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (Nødvendig til varetagelse af en Dribes berettigede interesser. Den berettigede interesse består i, at parkeringsafgifter, fartbøder eller andre lovovertrædelse videresendes til lejeren). Gælder både behandling og videregivelse.
 • Samfundets interesse
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e (Samfundets interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende). Gælder både behandling og videregivelse.

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med:

 • Værksteder
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.
 • Offentlige myndigheder, herunder Politiet angående fartbøder samt øvrige vedr. parkeringsafgifter.
 • Advokatkontorer

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål som er nævnt.

 • Se punkt 8 nederst i privatlivspolitikken (bilaget) vedrørende anvendelse af datapunkter i Dribe for opbevaring af tekniske data om den lejede bil, herunder informationer om bilens udstyr og konfiguration, og oplysninger fra OBD boksen.
 • Vi opbevarer stamoplysninger om den udlejede bil så længe du er registreret som bruger i appen og i op til 6 måneder herefter. Selve lejeaftalen opbevares i mindst 5 år i overensstemmelse med bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.
 • Personoplysninger kan også opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til igangværende sager.

3.6 Almindelig brug af hjemmesiden

Formål

 • Optimering af brugeroplevelse på Hjemmesiden:
  Personoplysninger indsamles ved din brug af Hjemmesiden. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på Hjemmesiden – læs mere i vores cookie- politik.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester – læs mere i vores cookie-politik.
 • Markedsføring:
  Personoplysninger indsamlet via cookies kan behandles med henblik på markedsføring.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • IP-adresse, dine interesser og Data om brug af Hjemmesiden (se cookie-politik).
 • Følsomme oplysninger:
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder på baggrund af dine præferencer, sker på baggrund af dit forudgående samtykke).
 • Legitime interesser
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.). Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og funktionscookies sker som følge af vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig den bedste mulige oplevelse og services).

Vi indhenter derudover altid tilladelse (cookiesamtykke) efter cookiebekendtgørelsen, inden der indsamles data og personoplysninger. Din forudgående tilladelse er dermed også forudsætningen for indsamling af personoplysninger via cookies med henblik på den efterfølgende behandling af os, annoncører og andre tredjeparter.

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten, annoncører og sociale medier.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne, så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger, som beskrevet nedenfor.

 • Vi gemmer IP-adresse og data om brug af Hjemmesiden i op til 2 år, efter du sidst har besøgt hjemmesiden – læs mere i vores cookie-politik.

3.7 Besøg på vores sociale medier

Formål

 • Optimering af brugeroplevelse på sociale medier:
  Personoplysninger indsamles ved din brug af vores sider på de sociale medier. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på vores sider på de sociale medier.
 • Forretnings- og produktudvikling:
  Personoplysninger indsamles ved din brug af vores sider på de sociale medier. Disse oplysninger bruges til at udarbejde statistik vedrørende vores sider på de sociale medier, tjenester, og videreudvikling af vores tjenester.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Data om brug af vores sider på de sociale medier (se cookiepolitik og privatlivspolitik for de sociale medier)
 • Følsomme oplysninger:
  • Ingen.
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Ingen.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.
 • Facebook, Instagram, Google Plus, Linkedin, Pinterest og Twitter.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a (Målrette og udsende markedsføring).
 • Legitime interesser:
  Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os. Det legitime formål er at kunne videreudvikle og forbedre vores sider på sociale medier, forstå brugergruppen, samt at indsamle oplysninger om målgrupper, adfærd mv.)

Modtagere

Vi deler personoplysningerne med: Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteten.

Opbevaring

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Personoplysninger behandles af de sociale medier som beskrevet i deres privatlivs- og cookie-politik. Vi modtager alene aggregerede data, som ikke udgør persondata. Oplysningerne gemmes uden tidsbegrænsning.

4. Oplysninger indsamlet direkte fra bilen via GPS og fysisk boks

Det er vigtigt at være klar over, at der ved brug af de biler, som vi udlejer, opsamles en række oplysninger om bilen via den monteret fysiske boks (OBD enhed) og GPS, hvorigennem der kan derfor opbygges et billede af din brug af bilen. Ligeledes kan mønstre i de tekniske data fra bilen, f.eks. fejlkoder, potentielt afsløre særlige brugsmønstre af bilen f.eks. tidspunkter for brug samt kørselsmønster med særlig kraftig belastning af bilen m.v. Hvilke helt konkrete personoplysninger vi kan indsamle om dig via GPS og den fysiske boks fremgår nederst i denne privatlivspolitik. Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er som også beskrevet ovenfor, vores legitime interesser, som vi har vurderet vægter tungere end dine interesser, i at vi ikke behandler personoplysningerne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f. De legitime interesser er nærmere beskrevet i bilaget (punkt 8) nederst i denne privatlivspolitik. Derudover behandler vi i visse tilfælde dine personoplysninger indsamlet via GPS og fysisk boks for at opfylde vores betingelser og lejeaftalen med dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b. Samtlige formål med indsamlingen af data fra GPS og bilen er også angivet i bilaget (punkt 8) nederst i privatlivspolitikken.

Vi gør opmærksom på, at GPS udelukkende anvendes, så du kan foretage afhentning og retur inden for det aftalte område, ved brug af automatisk betaling ved parkering, ved automatisk opfyldning af brændstof samt i forbindelse med tyveri.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts
hjemmeside, her, her og her.

Derudover benytter vi Google – herunder Google Analytics, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se en liste over de lokationer, hvor Google kan behandle dine personoplysninger
her https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt “sikkert tredjeland”, og ellers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger, dog med visse undtagelser, herunder hvis vi er forpligtede til at opbevare oplysningerne i henhold til lovgivningen.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@dribe.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet, sletning eller indsigt i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7. Ændringer

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med log-on på App’en eller Hjemmesiderne. 8. Bilag over data indsamlet i bilen fra GPS og fysisk boks

Appendix til core privatlivspolitik