Dribe at Work vs. traditionel erhvervsleasing

Dribe at Work har mange ligheder med traditionel erhvervsleasing af firmabil.

Der er dog også nogle ret markante forskelle på Dribe at Work og traditionel erhversleasing af biler.

En af de allerstørste forskelle er, at Dribe at Work tilbyder leasingaftaler af ni måneders varighed, hvor de traditionelle leasingaftaler typisk løber i 36-48 måneder.

En anden stor forskel er Dribe at Works digitale platform.

Mobilappen gør det nemt for virksomheder at implementere deres bilpolitik og budgetrammer samtidig med, at den enkelte medarbejder bliver præsenteret for et personaliseret udvalg af biler. Et personaliseret udvalg indebærer blandt andet, at bilerne er tilpasset den enkelte medarbejders budgetgrænse.

Men hvad betyder Dribe at Works model for jeres virksomhed og vilkår som erhvervsleasere af firmabiler? Hvordan vil I opleve forskellen på Dribe at Work og traditionel erhvervsleasing?

Det får I svaret på i denne artikel.

Dribe at Work: Fleksibelt og digitalt

Senere i denne artikel ser vi nærmere på lighederne mellem Dribe at Work og traditionel leasing af firmabil. Dem er der nemlig også mange af.

Men lad os først blive klogere på de to største forskelle på Dribe at Work og andre leasingmodeller: Fleksibilitet og digital erhvervsleasing.

Fleksibilitet

Den helt store forskel på Dribe at Work og traditionel erhvervsleasing er længden af leasingperioderne. Traditionel firmabilsleasing er skruet sammen, så leasingperioderne varer 36-48 måneder. Dribe at Work opererer med leasingaftaler af ni måneders varighed.

Hvad betyder kortere leasingperioder for jeres virksomhed?

  • Jeres oplevelse som erhvervsleaser bliver meget mere fleksibel. Eksempelvis er I hurtigere ude af en leasingaftale, hvis det viser sig, at virksomheden og medarbejderen ikke har det kørselsbehov, I regnede med.
  • I skal ikke forsøge at forudsige kørselsbehovet 36-48 måneder frem i tiden. Med Dribe at Works model kan I nøjes med at overskue ni måneder ad gangen. Den kortere leasingperiode gør det langt nemmere at vælge en bil og kørselsbehov, der passer til de faktiske omstændigheder.
  • Med den nye lov om genberegning af bilens beskatningsgrundlag fire måneder efter leasingaftalens begyndelse kan det blive meget dyrere at lease firmabilen, end medarbejderen budgetterede med. Denne risiko minimerer I betydeligt ved at vælge Dribe at Works leasingmodel. I har fem måneder tilbage af leasingperioden efter genberegningen. Hos andre leasingselskaber ville I have 32-44 måneder tilbage.
  • I minimerer risikoen for at skulle betale store engangsbeløb for at komme ud af leasingaftaler.
  • I opnår større budgetsikkerhed end ved tradtionel leasing af firmabil.

Dribe er digital erhvervsleasing

Omdrejningspunktet i din leasingaftale hos Dribe at Work er Dribe at Work-mobilappen. Det er blandt andet i denne app, at virksomhedens medarbejdere vælger deres firmabil.

Efter at have afklaret jeres bilpolitik får virksomheden sin helt egen Dribe-portal. Her kan I oprette medarbejdere, tildele bilkategorier og medarbejderne kan booke deres bil. Det er også i appen, at medarbejderne ordner det praktiske i forbindelse med afhentning og aflevering af bil.

Dribe at Works mobilapp er overskuelig og gør det nemt for både virksomhed og medarbejdere at erhvervslease.

Hvad betyder Dribe at Works mobilapp for jeres virksomhed?

  • Mobilappen tilpasses den enkelte virksomheds bilpolitik og den enkelte medarbejders budgetgrænse. Med Dribe at Works digitale platform bliver virksomhedens bilpolitik automatisk implementeret.
  • Virksomhedens flådemanager kan være helt sikker på, at den enkelte medarbejder holder sig inden for sin budgetgrænse. I mobilappen bliver medarbejderen kun præsenteret for de biler, der holder sig under medarbejderens budgetgrænse.
  • Mobilappen skjuler priserne på de forskellige modeller. Det betyder, at medarbejderne undgår at gå på jagt efter at maksimere deres budgetgrænse og i stedet bliver præsenteret for det, der virklig betyder noget: Beskatningsgrundlaget og bilens egenskaber. Funktionen holder udgifterne til firmabilen nede. Både for virksomhed og medarbejder.
  • Medarbejderen kan sidde hjemme i sofaen sammen med sin partner og familie og vælge bil. I mange familier er firmabilen den primære bil, så det giver god mening at være fælles om at træffe beslutningen.