Hvad er fordele og ulemper ved leasing af firmabil?

Hvornår er leasing af firmabil en fordel? Og hvornår er leasing af firmabil en dårlig idé?

Som virksomhed er det helt naturligt de to spørgsmål, I stiller jer selv omkring erhvervsleasing. Hvis leasing af firmabil altid var den rigtige løsning, ville alle virksomheder jo vælge denne finansieringsmodel, når de skulle bruge en bil. Ville de ikke? Og selvom erhvervsleasing bliver mere og mere udbredt i Danmark, er det trods alt ikke tilfældet.

Der er situationer, hvor det bedre kan betale sig at købe bilen eller vælge en helt tredje eller fjerde finansieringsmodel.

I denne artikel får du en konkret gennemgang af pros and cons ved erhvervsleasing, og hvornår det er en fordel at lease firmabilen, og hvornår det er en dårlig idé.

Hvornår er leasing af firmabil en fordel?

Hvis jeres virksomhed vælger at erhvervslease firmabiler, er det især følgende fordele, I opnår:

  • Budgetsikkerhed: Service og vedligehold er inkluderet i den månedlige ydelse. Virksomheden kender de præcise udgifter til sin bilflåde.
  • Garanteret restværdi: Den aftale, virksomheden indgår med leasingselskabet, er baseret på en vurdering af bilens restværdi, når leasingaftalen udløber. Eftersom det er leasingselskabet, der indestår for restværdien, er virksomheden i princippet sikret den restværdi, der blev estimeret af leasingselskabet ved starten af leasingaftalen. Uanset hvilke udviklinger der skulle ske i markedet.
  • Styrket likviditet: Virksomheden slipper for at binde en masse kapital til sin bilflåde. Pengene kan i stedet for bruges på at udvikle kerneydelsen.
  • Skattefradrag og momsfradrag: Fuldt eller delvist afhængigt af, i hvilket omfang bilen bruges til privat kørsel.
  • Adgang til nye biler: Virksomheden får løbende adgang til de nyeste modeller afhængigt af løbetiden på leasingaftalen.
  • Strømlinet bilpolitik: Som virksomhed kan I betydeligt lettere implementere en bilpolitik, som understøtter jeres værdier.

Hvorfor er firmabil en dårlig idé?

  • Ringe fleksibilitet: Med standard løbetider på 36-48 måneder låser virksomheden sig til den leasede bil i en lang periode. I kan risikere at stå med leasede firmabiler på hånden, som I af den ene eller anden grund ikke længere har brug for, men som I stadigvæk skal betale en månedlig ydelse for.
  • Dyr udvej: Hvis virksomheden skal ud af en leasingkontrakt, fordi bilen ikke længere er i brug, er eneste udvej at betale et dyrt engangsbeløb til leasingselskabet.
  • Genberegning: Fire måneder efter, I tager den leasede bil I brug, genberegnes bilens beskatningsgrundlag. Den leasede bil kan vise sig at være dyrere for medarbejderen at køre rundt i de sidste 32-44 måneder, end vedkommende har budgetteret med.
  • Ikke virksomhedens aktiv: Hvis I får brug for at sælge firmabilen, er det ikke en mulighed. Jeres bilflåde er mindre omstillingsparat i forhold til, hvis I eksempelvis pludselig har færre sælgere eller konsulenter på vejene.

Konklusion

For rigtig mange virksomheder er leasing af firmabil en fordel.

Det gør sig især gældende for virksomheder, som prioriterer budgetsikkerhed, og som ved, at de leasede biler ikke kommer til at stå ubrugte i løbet af leasingperioden. Hvis I ved, at I har brug for bilerne, er erhvervsleasing en fordel.

Erhversleasing kan vise sig at være en dårlig idé, hvis I gennemgår store organisatoriske ændringer, som markant forandrer virksomhedens kørselsmønster. Traditionelle leasingaftaler varer 36-48 måneder, så I er låst til bilerne i en længere periode. Det er dyrt at opsige leasingaftalerne.

For at minimere risikoen ved erhvervsleasing er det en fordel at indgå så fleksible leasingaftaler som muligt. Her er det mest afgørende parameter, virksomheder kan skrue på, at indgå leasingaftaler af kortere varighed end de traditionelle 36-48 måneder.

Erhvervsleasing er en fordel for virksomheder, som hellere vil investere deres likviditet i at udvikle kerneforretningen end i at købe biler. Hvis jeres virksomhed har en masse tilgængelig kapital – uden “noget at bruge den på” – er denne fordel selvfølgelig af mindre betydning, og det kan bedre betale sig at købe bilerne.