Vilkår for automatisk betaling

1. Generelt

  • 1.1. Disse vilkår for automatisk betaling gælder i tillæg til CFCO A/S’ (binavnet Dribe A/S’) brugerbetingelser, generelle lejebetingelser, lejeaftaler, prislister mv. for din Dribe brugerkonto og leje af køretøjer. Definitioner og termer skal forstås på samme måde som i lejeaftalen og de generelle lejebetingelser.
  • 1.2. Dribe A/S har ret til at ændre disse vilkår med en måneds varsel. Ændringer varsles i overensstemmelse med brugerbetingelserne.

2. Automatisk betaling af ”Company Ride” lejeaftaler

  • 2.1. Når du har indgået en aftale om leje af et køretøj af kategorien ”Company Ride”, vil betaling for første lejeperiode blive trukket fra dit betalingskort på det afhentningstidspunkt, der fremgår af lejeaftalen. Betaling for efterfølgende lejeperioder bliver herefter automatisk trukket fra dit betalingskort hver 30. dag indtil lejeaftalen opsiges i overensstemmelse med lejebetingelserne. Betalingen reserveres på dit kreditkort 7 dage før betalingsdagen.

3. Automatisk betaling af øvrige beløb

  • 3.1. Hvis Dribe A/S kan gøre krav gældende mod dig i anledning af din leje og brug af et køretøj (fx ved skader på køretøjet, manglende rengøring/tankning, p-afgifter, fartbøder, m.v.), vil betaling herfor blive trukket automatisk fra dit betalingskort. Det samme gælder øvrige krav som Dribe A/S måtte have imod dig i anledning af aftaleforholdet (fx administrationsgebyrer, rykkergebyrer, og øvrige gebyrer efter den til enhver tid gældende prisliste).

4. Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

  • 4.1. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Dribe A/S må benytte dine betalingskortoplysninger. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske via Dribe Applikationen eller ved henvendelse til atwork@dribe.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at Dribe A/S må benytte dine betalingskortoplysninger, svarer det til en opsigelse af din Dribe at Work brugerprofil og eventuelle lejeaftaler. Du er dog stadig forpligtet til at sørge for rettidig betaling af skyldige beløb i henhold til indgåede aftaler.
  • 4.2. Hvis du ønsker at afvise eller har indsigelser mod en betaling, kan dette ske ved henvendelse til complaint@dribe.dk. Du har desuden mulighed for at gøre indsigelse imod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

5. Opdatering og opbevaring af oplysninger

  • 5.1. Det er dit ansvar, at dine betalingskortoplysninger opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende. Du kan opdatere dine betalingskortoplysninger i Dribe at Work applikationen.
  • 5.2. Betalingskortoplysningerne bliver registreret og opbevaret sikkert og betryggende hos en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder.