Hvad er reglerne for firmabil?

Regler for leasing af firmabiler kan fremstå som lidt af en jungle.

Det gælder for virksomheder, som ikke har den store erfaring med erhvervsleasing, men det gælder også for virksomheder, der har leaset firmabiler mange gange før. Sagen er nemlig den, at der hele tiden kommer nye regler til. Eksempelvis reglen om genberegning af beskatningsgrundlaget som trådte i kraft i februar 2020.

I denne artikel vil vi forsøge at hjælpe jer på vej, så I ved, hvilke regler der gælder for jeres virksomhed.

Vi skal blandt andet se nærmere på følgende områder:

  • Hvad er de vigtigste regler, I skal være opmærksomme på?
  • Hvad er forskellen på biler, der kun bruges i erhvervssammenhæng, og frie biler?
  • Hvilke regler gælder for medarbejderen med fri bil?
  • Hvordan udregner I beskatningsgrundlaget?
  • Hvad betyder reglen om genberegning for virksomheden, som erhvervsleaser?

De vigtigste regler: Biler til erhvervssammenhæng

Når vi taler om regler for firmabiler, er det vigtigt først at gøre sig klart, hvilken type leasing der er tale om. Er de leasede firmabiler:

  • Frie biler: En fri bil er knyttet til én bestemt medarbejder og bruges af medarbejderen til både erhverv og i private sammenhænge.
  • Biler udelukkende til erhverv: Det vil sige biler, som virksomheden leaser, og som udelukkende bruges i erhvervssammenhæng af forskellige medarbejdere på må og få. Bilerne er altså leaset af virksomheden, men ikke knyttet til nogen bestemt medarbejder og bruges aldrig privat.

Regler for firmabiler er relativt simple i det sidste tilfælde. Med biler, der udelukkende bruges til erhverv, er det nemlig sådan, at virksomheden kan trække momsen fra, og den månedlige ydelse til leasing er fuldt skattefradragsberettiget. Så langt, så godt.

Ovenstående er til at forholde sig til, men det er vigtigt at huske, at reglerne kun gør sig gældende i de tilfælde, hvor firmabilerne udelukkende anvendes til erhverv og aldrig til private formål. Ellers gælder et andet regelsæt.

Lad os se nærmere på det andet regelsæt. Det, der gælder for erhvervsleasede frie biler.

De vigtigste regler: Fri bil

Hvis en medarbejder får stillet en fri leaset firmabil til rådighed, gælder en række regler, som medarbejdere og virksomheden skal være opmærksomme på.

Det er fortsat virksomheden, som indgår leasingaftalen på bilerne hos leasingselskabet, men medarbejderne skal beskattes af bilens værdi.

Reglerne vedrører altså erhvervsleasede frie biler. Det er biler, som er knyttet til en bestemt bruger, og som må bruges både til erhverv og privat.

Især tre regler er vigtige at være opmærksom på:

  • Beskatning: Brugeren af bilen skal beskattes af bilens værdi – senere her i artiklen viser vi, hvordan I kan udregne bilens beskatningsgrundlag. Det har i øvrigt ingen betydning for beskatning, hvor meget I kører i den leasede firmabil.
  • Kørselsfradrag: Medarbejderen kan ikke få kørselsfradrag, hvis han eller hun kører rundt i en fri bil.
  • Medarbejderen bliver beskattet for den dyreste model: Hver måned bliver medarbejderen beskattet af den dyreste bil, vedkommende har haft til rådighed. Hvis medarbejderen altid kører i den samme bil, betyder det selvfølgelig ikke det store, men hvis medarbejderen skifter til en dyrere model, er det til gengæld med at eksekvere skiftet så tidligt på måneden som muligt. Medarbejderen skal jo betale for den dyreste bil – uanset om skiftet finder sted den 1. eller 30. i måneden.

Som medarbejder er det vigtigt at lægge værdien af sin frie bil sammen med sin løn og skrive beløbet ind i sin forskudsopgørelse. Det felt, medarbejderen skal udfylde, er felt 201.

Beløbet skal nemlig indgå i beregningen af medarbejderens trækprocent og fradrag.

Hvordan udregner virksomheder beskatningsgrundlaget af leaset firmabil?

Selvom regler for firmabil er en ret kompliceret størrelse, er det faktisk relativt simpelt at udregne beskatningsgrundlaget for en firmabil. Virksomheder skal blot følge denne formel.

Beskatningsgrundlaget er 25 pct. af bilens værdi, som ikke overstiger 300.000 kroner, og 20 pct. af resten. Virksomheder skal være opmærksomme på, at bilens beskatningsgrundlag udregnes på baggrund af 160.000 kroner minimum. Uanset hvad bilens reelle værdi er.

Hvis en medarbejder kører i en firmabil til en værdi af 400.000 kroner, så er bilens årlige beskatningsgrundlag 25 pct. af 300.000 kroner (det er 75.000 kroner) + 20 pct. af de sidste 100.000 kroner (det er 20.000 kroner).

Bilens samlede beskatningsgrundlag lander altså på 95.000 kroner. Det betyder, at medarbejderen hver måned bliver beskattet af 7.916 kroner for sin firmabil, hvilket med en marginalskat på 60 pct. bliver 4.749 kroner.

Hvordan fastsættes værdien af bilen? Også her gælder en helt håndfast regel: For biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien af din bil til nyvognsprisen.

Nyvognsprisen gælder fra tidspunktet for firmabilens indregistrering første gang og de følgende 36 måneder. Herefter nedsættes værdien af firmabilen til 75 pct. af nyvognsprisen. Igen dog minimum til 160.000 kroner.

Ny regel for leasede firmabiler: Genberegning af værdien

Den 1. februar 2020 trådte en ny regel i kraft, som virksomheder og medarbejdere skal være opmærksomme på, når de leasede firmabiler tages i brug efter 1. februar 2020: Reglen om genberegning af bilernes værdi. Få tilsendt konkrete genberegninger her.

Reglen indebærer, at beskatningsgrundlaget for leasede biler bliver genberegnet senest fire måneder inde i leasingperioden. Genberegnet betyder, at bilens værdi bliver fastsat på ny og afstemt med markedsprisen på bilen.

Det betyder altså, at virksomheder kan indgå en leasingaftale, som fire måneder senere viser sig at være betydeligt dyrere, end medarbejderen har budgetteret med. Det lyder måske ret utroligt, og reglen har da også sendt chokbølger gennem den traditionelle leasingbranche.

Det er nemlig især for de traditionelle leasingaftaler på 36-48 måneder, at genberegning er et problem. Her kan medarbejderen havne i en situation med 32-44 måneder tilbage af en leasingaftale, som har vist sig at være væsentligt dyrere, end medarbejderen havde regnet med.

Hvis I synes, ovenstående scenarie lyder bekymrende fra et privatøkonomisk perspektiv, bør I som virksomhed overveje Dribe at Work-modellen. Her indgår I nemlig leasingaftaler af ni måneders varighed, hvilket er en fleksibel løsning både for medarbejder og virksomhed. Hvis bilen efter genberegning viser sig at have et større beskatningsgrundlag, end medarbejderen regnede med, har medarbejder og virksomhed kun fem måneder tilbage af aftalen. I stedet for flere år.

Det er i sagens natur meget mere fleksibelt og nemmere at overskue med henblik på privatøkonomi.