Lovændring 2020 – hvad betyder den for dig som firmabil-bruger hos Dribe?

Den 30. januar 2020 vedtog regeringen lovforslaget L90 + L91.

Helt konkret giver den nye lovændring konsekvenser på beskatning af firmabil for førere, der får stillet fri bil til rådighed efter 1. februar 2020. Samtidig betyder den nye lov også en markant besparelse på beskatning af el- og hybridbiler fra 1. april til 31. december 2020. Førere, der kører i enten el- eller hybridbiler, kan fratrække 40.000 kr. i den personlige beskatning.

Den nye lov bringer usikkerhed med sig for især førere af bilerne, da de typisk ikke vil kende deres endelige beskatningsgrundlag før 4 måneder inde i leasingaftalen. Genberegningen efter 4 måneder baserer sig på, hvad bilens beregnede tekniske nypris er på dette tidspunkt.

Biler stillet til rådighed før og efter den 1. februar 2020

Lovændringen har ikke betydning for firmabiler, der er leveret før 1. februar 2020. I disse tilfælde vil beskatningsgrundlaget blive opgjort, ligesom det var tilfældet før lovændringen.

Derimod vil aftaler, som er indgået inden den 1. februar 2020 med levering af biler efter 1. februar 2020, skulle gennemgå en genberegning af beskatningsgrundlaget efter de nye regler.

Aftaler indgået efter 1. februar 2020 vil også blive påvirket af den nye lovændring. I Dribe at Work appen vil du som fører af et Company Ride kunne se dit beskatningsgrundlag, indtil beskatningsgrundlaget skal genberegnes. Det vil således ikke være muligt for os at oplyse på forhånd, hvad beskatningsgrundlaget bliver efter genberegningen.

Hvad betyder lovændringen for føreren?

 • Førere, der vælger el- og hybridbiler, får en økonomisk fordel med et fradrag i deres personlige beskatning i perioden fra den 1. april til den 31. december 2020.
 • Usikkerhed omkring beskatningsgrundlagets størrelse efter 4 måneder. Hvad koster firmabilen reelt i beskatning hver måned? Risikoen for at beskatningen vil stige er større end, at den vil forblive uændret. Beskatningsgrundlaget kan ikke blive lavere.
 • Usikkerheden vil formentlig betyde, at mange firmabilister vil downsize firmabilen, for ikke at risikere et højere beskatningsgrundlag.
  • 50% vil vælge et billigere bilmærke.*
  • 34% vil downsize motorstørrelsen.*
  • 21% vil droppe ekstra komfortudstyr.*
  • 18% vil ofre ekstra sikkerhedsudstyr.*

*Kilde: Svar fra 442 firmabilister indsamlet 27. januar 2020 i Business Danmarks årlige lønundersøgelse.

Hvad betyder lovændringen for virksomheder?

Lovændringen handler om at stramme reglerne omkring beskatning af fri bil. Virksomheden vil ikke opleve en ændret leasingydelse som følge af denne lovændring. Dog skal virksomhederne ajourføre beskatningsgrundlag i lønsystemerne, så føreren beskattes af det korrekte beløb.

Hvilke fordele har firmabil-brugeren hos Dribe efter lovændringen?

 1. Dribe at Works firmabiler er fabriksnye og kører max 12 måneder ad gangen. Det giver firmabil-brugeren den fordel, at den økonomiske usikkerhed på beskatningsgrundlaget kun forekommer i maksimalt 8-9 måneder (eftersom genberegningen sker efter 3-4 måneder). På en traditionel leasingaftale på 36 måneder er den økonomiske risiko der i ca. 32-33 måneder.
 2. Hvis firmabil-brugeren vælger at downsize bilen i frygt for, hvor beskatningsgrundlaget ender efter en genberegning, giver Dribe at Work (inden for kort tid) brugeren adgang til en ekstra Garage, hvor man på fordelagtige vilkår kan leje en større bil til fx sommer- eller skiferien. Dermed kan firmabil-brugeren i ro og mag vælge en mindre bil til hverdagen og leje en større bil, når behovet reelt er der.

Hør mere om Dribe at Work
Har du spørgsmål til din aftale, eller overvejer du et Company Ride fra Dribe, er du mere end velkommen til at kontakte os på 70 23 74 22 eller info@dribe.dk

Udgivet i Nyheder