Prisliste

Vi mener det, når vi siger, at der ikke er nogle ubehagelige overraskelser hos Dribe. Dog har vi nogle regler, vi gerne ser vores kunder overholder, fordi andet medfører udgifter eller indtægtstab til os.

Derfor har vi her samlet en prisliste med de worst case gebyrer, du kan risikere, hvis du ikke bruger bilen som beregnet.

Hos Dribe er gebyr og bøder som en indtægtskilde. Her er alle beløbene fastsat ud fra den direkte udgift vi har i forbindelse med den enkelte linje; eller indirekte pga. tabt udnyttelse af bilen. Fx hvis den skal på værksted i 4 dage.

Mulige gebyrer på bilen

Gebyr – bilenPris inkl. moms
Tilkøb af slutrengøring (tilkøbes i appen).499 kr.
Ved Drop off er Bilen ikke afleveret nyvasket og rengjort indvendigt (standard klargøring).1.499 kr.
Ved Drop off er Bilen ikke afleveret nyvasket og rengjort indvendigt og kræver en professionel klargøring3.699 kr.
Håndtering af Ride der mangler udstyr ved aflevering fx vindskot, nøgler, hattehylder, servicebog etc. ekskl. Faktisk omkostning til fremskaffelse af manglende udstyr.999 kr.
Ekstra rengøring af Ride, hvis der har været husdyr i bilen. Ekskl. Reduceret restværdi og faktiske omkostninger til eventuelle skader.3.449 kr.
Ekstra rengøring af Ride, hvis der har været røget, eller hvis der er andre lugtgener, i bilen. Ekskl. Reduceret restværdi og faktiske omkostninger til eventuelle skader.4.999 kr.
Håndtering af Ride, der afleveres med foliering, logo, reklame etc.999 kr.
Ved drop-off er bilen ikke afleveret på de korrekte sæsonbestemte dæk.999 kr.
Ved drop-off er bilen afleveret med forsikringsskader, som ikke er udbedret og/eller anmeldt til forsikringsselskab.999 kr.
Skaderne pålægges selvrisiko a 5.000 kr. jf. forsikring, men opkræves separat.
Ved drop-off er bilen afleveret med forsikringsskader, som ikke er udbedret, men er anmeldt til forsikringsselskab.749 kr.
Skaderne pålægges selvrisiko a 5.000 kr. jf. forsikring, men opkræves separat.
Ved drop-off mangler en nøgle.3.499 kr. pr nøgle
Afbestilling eller aflevering af Ride indenfor bindingsperiode.50% af den udestående betaling indenfor bindingsperiode.

Mulige gebyrer på administration

Gebyr – administrationPris inkl. moms
Administration (Opkrævning af offentlige gebyrer, p- afgift, mm).299 kr. pr. stk.
Ved mistet Clever ladebrik199 kr.
Ved Drop off er Bilen ikke afleveret nyvasket og rengjort indvendigt og kræver en professionel klargøring1.499 kr. + transportomkostninger (4.499kr.)
Håndtering af Ride der mangler udstyr ved aflevering fx vindskot, nøgler, hattehylder, servicebog etc. ekskl. Faktisk omkostning til fremskaffelse af manglende udstyr.1.999 kr.
Ekstra rengøring af Ride, hvis der har været husdyr i bilen. Ekskl. Reduceret restværdi og faktiske omkostninger til eventuelle skader.2.999 kr.

Mulig gebyrer på betaling

Gebyr – Standards priser for udbedring af mindre skaderPris inkl. moms. Uddybende forklaring

Udeblivelse fra ledsaget gennemgang ved aflevering af Køretøjet.
499 kr.Herunder også afbud mindre end 24 timer før planlagt gennemgang.
Kommer Lejer mere end 10 minutter for sent til den aftalte tid, betragtes det som udeblivelse og Lejer opkræves gebyret. Gennemgangen vil ikke blive gennemført.
Polering750 kr. pr. områdePrisen dækker over overfladiske ridser, som kan poleres væk uden reparation af lakken. Kan en ridse mærkes med en negl eller har en anden farve end bilens lakering, er der tale om en lakskade og ridsen behandles som forsikringssag. Ét element forstås som ét område. Dvs. eksempelvis én dør, én skærm, kølerhjelmen eller taget. Strækker den samme ridse sig over flere områder, som eksempelvis både dør og skærm, opkræves der i det givne eksempel to gange 750 kr.”.
Bule3.000 kr.Buler uden tilhørende lakskade og/eller ridser. Bulen skal have en blød form, uden skarpe kanter, og må ikke være spids eller v-formet. Er bulen placeret på en ’forhøjning’ eller fals på eksempelvis dør, skærm eller kølerhjelm, kan bulen ikke trækkes ud og skaden behandles som en forsikringssag.
Glasskade (stenslag)500 kr.Som lejer, har du mulighed for at få stenslaget udbedret under lejeperioden. Du kan kontakte Carglass direkte og bestille tid hos en af deres kørende teknikere her. Hvis stenslaget kan repareres, er det gratis, men skal ruden skiftes opkræves du selvrisiko på 1.000 kr. Det er reparatøren, der vurderer om stenslaget kan repareres, eller om ruden skal udskiftes.”.

OBS! Selvrisikoen ved en revnet rude er 1.000 kr., der kan opkræves hos brugeren, såfremt ruden revner under reparation efter returnering.

Lapning af stenslag på lak
750 kr.Mindre lakskader som eksempelvis forårsages af
stenslag imod karossen. Når et stenslag overskrider 1 cm., vil det overgå til ridse og blive behandlet som en forsikringssag.
Punktering / skade på dæk2.000 kr. pr. dækAfleveres bilen med dæk, der taber luft og/eller er punkteret, vil der pålægges et gebyr for lapning af dækket. Gebyret dækker ikke over følgeskader på eksempelvis fælgen, der er et resultat af at køre med for lavt dæktryk eller punkteret dæk. Sker der følgeskader behandles skaden som en forsikringssag og kunden vil blive opkrævet dagspris eller selvrisiko for reparationen.”

OBS! Tilhørende fælgskader (udover Fair, Wear and Tear) samt skader som følge af kørsel med for lavt dæktryk eller fladt dæk er undtaget i prisen. Disse skader betegnes som misvedligehold af køretøjet.

Andre mulige gebyrer på betaling


Gebyr – Betaling

Pris inkl. moms
For sen betaling/rykkergebyr 1100 kr.
For sen betaling/rykkergebyr 2100 kr.

Betales en regning ikke inden for fristen oplyst i anden rykker overdrages sagen til ekstern Inkasso, som kan pålægge yderligere gebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning.